Теоретичні питання з математики 5 клас

Теоретичні питання з математики 5 клас

Дані питання Ви можете використовувати для підготовки до самостійних, контрольних та підсумкових робіт з математики 5 класу.

 1. Які числа називають натуральними?
 2. В чому відмінність цифри і числа? Які бувають цифри?
 3. Яке найменше і найбільше натуральне число?
 4. Назвіть перші чотири класи запису натурального числа. З яких розрядів складається клас?
 5. Що таке пряма? Точка? Якими літерами вони позначаються?
 6. Скільки прямих можна провести через одну точку? Через дві точки?
 7. Що називається променем?
 8. Що називається відрізком?
 9. Що називається координатним променем?
 10. Як знайти відстань між двома точками на координатному промені?
 11. Що називається числовим виразом?
 1. Дії першого ступеня з натуральними числами
 2. Що називається числовою рівністю?
 3. Що називається числовою нерівністю? Які існують знаки числових нерівностей?
 4. Як порівнювати натуральні числа?
 5. Що називається кутом? З чого складається кут?
 6. Що таке гострий, прямий, тупий та розгорнутий кути?
 7. Що таке бісектриса кута?
 8. Що називається буквеним виразом?
 9. Що таке формула?
 10. Формули шляху, швидкості і часу.
 11. Компоненти дії додавання. Як називається результат дії додавання?
 12. Переставний закон дії додавання.
 13. Сполучний закон дії додавання.
 14. Компоненти дії віднімання. Який результат дії віднімання?
 15. Що називається многокутником? Які сторони називаються суміжними?
 16. Що називається периметром многокутника? Периметр Правильного n- кутника.
 17. Периметр трикутника, квадрата, прямокутника.
 18. Що називається трикутником?
 19. Класифікація трикутників за сторонами.
 20. Класифікація трикутників за кутами.
 21. Чому дорівнює сума кутів трикутника?
 1. Що означає помножити число a на число b?
 2. Компоненти дії множення. Як називається результат дії множення?
 3. Переставний закон множення.
 4. Сполучний закон множення.
 5. Множення на 10, 100, 1000. Як виконують множення чисел, які закінчуються нулями?
 6. Розподільний закон множення відносно додавання?
 7. Винесення спільного множники за дужки.
 8. Що означає поділити одне число на інше?
 9. Компоненти дії ділення. Як називається результат дії ділення?
 10. Чи можна ділити нуль? Ділити на нуль?
 11. Алгоритм ділення з остачею.
 12. Формула знаходження діленого при ділені з остачею.
 13. Порядок виконання дій у виразах.
 14. Що називається рівнянням?
 15. Що називається коренем рівняння?
 16. Що означає розв’язати рівняння?
 17. Як знайти невідомий доданок?
 18. Як знайти невідоме зменшуване? Невідомий від’ємник?
 19. Як знайти невідомий множник?
 20. Як знайти невідоме ділене? Як знайти невідомий дільник?
 21. Назвіть основні способи розв’язання задач і охарактеризуйте їх.
 1. Що називається степенем числа? Основою степеня? Показником степеня?
 2. Що означає піднести число a до степеня n?
 3. Що називається квадратом і кубом числа?
 4. Якими одиницями вимірюють площу?
 5. Формули площі прямокутника і квадрата.
 6. Що таке прямокутний паралелепіпед ,куб і піраміда? З яких об’єктів вони складаються?
 7. Якими одиницями вимірюють об’єм? Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба.
 1. Що таке звичайний дріб і з чого він складається?
 2. Який дріб називається правильним? Який дріб називається неправильним?
 3. Як порівнюють звичайні дроби?
 4. Як розмістити н координатні прямій точку, що виражається звичайним дробом?
 5. Як подати дріб у вигляді частки?
 6. Що таке мішане число і з чого воно складається?
 7. Правило виділення цілої частини з неправильного дробу.
 8. Правило перетворення мішаного числа у неправильний дріб.
 9. Як знайти дріб від числа?
 10. Як знайти число за його дробом?
 11. Дії першого ступеня зі звичайними дробамиз однаковими знаменниками
 12. Сформулюйте правило додавання і віднімання дробі з однаковими знаменниками.
 13. Як відняти або додати дріб до натурального числа?
 14. Сформулюйте правило додавання і віднімання мішаних чисел.
 1. Що таке десятковий дріб? Назвіть розряди десяткового дробу що стоять ліворуч і праворуч від коми.
 2. Як порівняти десяткові дроби?
 3. Правила додавання і віднімання десяткових дробів.
 4. Правило множення десяткових дробів.
 5. Правило множення десяткових дробів а) на 10, 100, 1000, …, б) на 0,1, 0,001, 0,0001,… .
 6. Правило ділення десяткових дробів.
 7. Правило ділення десяткових дробів а) на 10, 100, 1000, …, б) на 0,1, 0,001, 0,0001,… .
 8. Правило округлення чисел.
 1. Що таке відсоток?
 2. Правило знаходження відсотка від числа.
 3. Правило знаходження числа за його відсотком.
 4. Як знайти середнє арифметичне кількох чисел?